dwjx007
领袖中国 祝通王 的未来
一定会 越来越成功!

http://1bay.com.cn/
2014-2-20 #21楼
zheng512008
貌似2.0版本很不稳定,不谈不上正常建站。。频繁提示“无法发布”,需要重新登陆。twcms界面感觉 很不错,希望越来越好
2014-3-8 #22楼
kksemyang
必须顶
2014-4-19 #23楼
九宫格
先自己试试!!!!!!!!!!!!!
2014-5-10 #24楼
小咪渣
2.0的板子好少  。。。
2014-7-30 #25楼
epngllh
刚接触两天,深深吸引啊。
2014-8-18 #26楼
www.hen9hen9.com
推广一个cms成功,一定自己做模板,需求自己搞起来,才会有更多人加入
2014-11-3 #27楼
zhangl0512
这里怎么控制描述的长度呢?
2014-11-13 #28楼
不离不弃
有说明好用多了
2015-3-11 #29楼
qcc801227
建站第一步怎么做
2015-5-22 #30楼
<h3 style="font-size:14px;font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;text-align:center;">
                QQ如何设置自己的信息才能更好的使用?
</h3>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                &nbsp;<span style="font-size:16px;">&nbsp; 我们</span><span style="font-size:16px;"><a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><strong><span style="color:#E53333;">idcnd广告代发传媒</span></strong></a></span><span style="font-size:16px;">在人际交往过程中,个人形象非常重要,特别是进行商业活动时,给 客户的第一印象尤其关键,甚至会直接影响项目的成畋。如果我们给客户</span><span style="font-size:16px;">的第一印象是成熟稳重、举止大方、谈吐生风,浑身透着亲和力,那合作会顺风顺水。怛若我们蓬头垢面,穿着短裤、趿着拖鞋去见客户,那可能保安连门都不让进?怛是在互联W中,看不到对方庐山真面H的情况下,如何留下好印象呢?在<b><a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">QQ营销推广</a></b>过程中答案就是QQ资料必须要正确设置。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp;前面说过,QQ己经发展成为网络必备工具之一,特别是在营销推广活动中,人们在互联网上的 直接接触,往往都是先从QQ开始,所以我们的QQ形象就相当于我们现实中的个人形象,好的QQ形象会让我们事半功倍。因为它不仅仅是我们在网络上的形象展示,更会对别人造成心理暗示,做好</span><span style="font-size:16px;"><a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">QQ营销推广</a>就先要做好自己的<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><b>QQ资料信息</b></a>。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">下面来讲解我们在QQ营销推广之前需要具体的设置自己QQ资料信息技巧。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">1.QQ头像要正规</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp;首先,QQ头像-定要有特色,最好能够一眼记住。因为只有让 用户记住你了,才有可能选抒你的产品。比如现在互联网上卖酒的特别多,笔者的QQ中就至少有十几个。当有一天笔者想在W上买酒时,会找谁? 肯定是找印象最深刻、一下就能想起名字的。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp;其次,QQ头像要正规、稳重,给人以信任感,突出亲和力。笔者强烈建 议大家用真人照片做头像。因为用本人头像足够有特色,容易识别和记忆,同时会给人一种极强的信任感。如果用别人照片做头像,要慎重。</span><span style="font-size:16px;">切忌使用那些幼稚、低俗的头像,那样会大大降低别人对我们的正面 印象及好感度。</span><span style="font-size:16px;">在<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><i><b><span style="color:#006600;">QQ营销推广http://www.idcnd.org/</span></b></i></a>之前需要具体的设置自己QQ资料信息是比较重要的准备工作。</span>
</p>
<p>
<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">QQ营销推广经验和技术</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.net/Product/Mobile/" target="_blank">QQ群批发</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.net/" target="_blank">营销外包最省心</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">代加QQ好友</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p><p>
<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p>
2015-6-8 #31楼
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 为什么做好<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><b>QQ营销推广</b></a>之前必须要把自己的QQ</span><span style="font-size:16px;">资料写的要丰富</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; <a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><strong>&nbsp;QQ资料设置</strong></a>得越丰富、越详细,给人的感觉就越真实、越靠谱.如 年龄、地区、职业、个人说明等。资料越多越好,但是切记,信息要真实, 不能乱写,否则一M让人发现是假的,将直接对你产生负面影响。像存的人本来28岁,资料却写24岁,这都是非常不可取的做法。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">此外,资料内的语言也应该规范,不要用火星文等很非主流、很幼稚 的元索,这会极人地降低别人对你的评价。</span>
</p>
<p style="font-family:'Microsoft Yahei', Arial, Helvetica, sans-serif;">
                <span style="font-size:16px;">&nbsp; &nbsp; 除了<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><span style="color:#E53333;"><strong>QQ设罝</strong></span></a>基本的资料外,我们<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank"><strong>idcnd广告代发传媒</strong></a>最好经常更新QQ日志,在QQ相册中上传 一些照片,这些都会增加真实感、增强亲和力。</span>
</p>
<p>
<a href="http://www.idcnd.net/Product/NoteBook/" target="_blank">QQ群代加服务</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">在最短时间内拿到您最满意的已加好QQ好友</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.org/" target="_blank">代加好友</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.idcnd.net/" target="_blank">qq群广告代发</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p><p>
<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://carpediemirvin.discuzmy.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7592&extra=" target="_blank">QQ营销推广效果发挥到极致</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<p>
2015-6-8 #32楼
手术刀
支持下 学习
2015-7-30 #33楼
庄庄
收藏了
2016-9-14 #34楼
wqx
bucuo!
2018-8-24 #35楼
aimuwo
还可以吧
2018-9-3 #36楼
liucongyun
希望尽快发布
2020-4-16 #37楼
游客组